Để khách hàng tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm hỗ trợ cho sản phẩm ezCloudHotel, ezCloud đã đưa vào nền tảng hỗ trợ tự động
Click vào biểu tượng chat ở góc dưới bên phải của màn hình. Bạn có thể: 

  1. Tìm các bài viết hỗ trợ liên quan (Mục "nhanh chóng tìm thấy câu trả lời")
  2. Tới Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để xem toàn bộ các bài viết (Nút "Trung tâm hỗ trợ khách hàng ezCloud")

Sau khi đã tìm kiếm mà không thấy bài viết phù hợp, bạn có thể nhắn với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi (Nút "Hội thoại mới" 

Hy vọng ezCloud có thể giúp bạn xử lý vấn đề nhanh hơn!

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?