Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn tạo được thẻ khóa từ cho khách khi nhận phòng

Chú ý

Để Thực hiện được tính năng, Khách sạn phải thực hiện kết nối khóa từ

Hướng dẫn

Bước 1 : Vào Cấu hình > Hệ thống > Kết nối thiết bị

Bước 2: Màn hình kết nối thiết bị

Bạn chọn kết nối thiết bị để sử dụng khóa từ.

Chọn kết nối loại khóa từ mà khách sạn bạn sử dụng và tích chọn ô hoạt động.

Bước 3: Màn hình sơ đồ phòng chi tiết

Đặt phòng và tạo thẻ cho khách:

Bước 4: Bạn vào sơ đồ chi tiết và tiến hành đặt phòng và tạo thẻ cho khách:

Màn hình sẽ hiển thị giao diện như sau:

Bước 5: Bạn điền thông tin khách hàng và click button nhận phòng cho khách.

Sau đó sẽ hiển thị thông báo xác nhận như sau :

Bước 6: Bạn tích vào ô nhận phòng và tạo thẻ sau đó chọn button nhận phòng.

Màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận :

Bạn chọn đồng ý để hoàn tất việc tạo thẻ cho khách.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?