Ý nghĩa tính năng

Để xóa phiếu thu hoặc phiếu chi khi người dùng tạo nhầm

Hướng dẫn thao tác

1. Xóa phiếu thu

Bước 1 - Đăng nhập vào hệ thống >> Thu chi >>  Quỹ tiền mặt hoặc Quỹ tiền gửi tùy vào người dùng muốn xóa phiếu thu tiền mặt hoặc tiền gửi. Ở màn hình quỹ tiền mặt/gửi tìm kiếm phiếu thu tiền. 

Bước 2 - Di chuột vào phiếu muốn xóa sẽ xuất hiện button xóa

Bước 3 - Click button xóa, nhập lý do xóa và xác nhận

2. Xóa phiếu chi 

Bước 1 - Thao tác tương tự như xóa phiếu thu, khác là ở màn hình quỹ tiền mặt/gửi , tìm kiếm phiếu chi

Bước 2 - Di chuột vào phiếu muốn xóa sẽ xuất hiện button xóa

Bước 3 - Click button xóa, nhập lý do xóa và xác nhận

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?