Ý nghĩa tính năng

Để khách hàng tạp phiếu thu chi ngoài những khoản thu từ tiền phòng hoặc từ lễ tân, quản lý thu chi tránh thất thoát.

Chú ý

  1. Tất cả các tài khoản đều có thể vào thao tác được
  2. Phiếu thu vừa tạo sẽ hiển thị trong  Sổ chi tiết tiền mặt, Báo cáo tình hình thu chi, tính trong lợi nhuận

Hướng dẫn thiết lập

1. Tạo phiếu thu tiền mặt

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Click thu chi >> Click quỹ tiền mặt. Tại màn hình quỹ tiền mặt click dấu cộng màu xanh là lập phiếu thu. 

Bước 2: Xuất hiện màn hình lập phiếu thu tiền mặt, người dùng nhập thông tin chung, chọn nội dung thu, nhập lý do thu, chọn ngày thu, nhập mô tả và số tiền rồi click Lưu

Phiếu thu vừa tạo sẽ hiển thị trong  Sổ chi tiết tiền mặt, Báo cáo tình hình thu chi, tính trong lợi nhuận

Thao tác tương tự đối với phiếu chi

2. Tạo phiếu chi tiền 

Tạo phiếu chi tiền mặt tương tự phiếu thu, khác là khi ở màn hình lập phiếu thu chi thì click dấu cộng màu vàng
Bước 1: 

Bước 2:

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?