Ý nghĩa tính năng

Để khách hàng tạp phiếu thu chi ngoài những khoản thu từ tiền phòng hoặc từ lễ tân, quản lý thu chi tránh thất thoát.

Chú ý

Phiếu thu vừa tạo sẽ hiển thị trong  Sổ chi tiết tiền mặt, Báo cáo tình hình thu chi, tính trong lợi nhuận

Hướng dẫn tạo phiếu thu/ chi tiền gửi

1. Tạo phiếu thu tiền gửi

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống >> Thu chi >> Quỹ tiền gửi. Tại màn hình quỹ tiền gửi click dấu cộng màu xanh là lập phiếu thu. 

Bước 2 - Xuất hiện màn hình lập phiếu thu tiền gửi, người dùng nhập thông tin chung, chọn nội dung thu, nhập lý do thu, chọn tài khoản ngân hàng, chọn ngày thu, nhập mô tả và số tiền rồi >> Lưu

2. Tạo phiếu chi tiền gửi

Bước 1 - Click icon vàng để tạo phiếu chi tiền gửi >> Nhập các thông tin và nhập số tài khoản >> Lưu >> tạo phiếu thành công

Bước 2

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?