Ý nghĩa tính năng

Hệ thống sẽ tự động tính thêm tiền phụ thu người lớn/ trẻ em khi người dùng thực hiện thao tác thêm số lượng người nhiều hơn mức mặc định.

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Số lượng người lớn/ trẻ em thêm mới sẽ tăng theo số ngày ở của khách
  3. Khi cấu hình chính sách giá cần chú ý đến option chọn phí cộng ngay đêm ở phần Thời gian (Hệ thống) để cấu hình giá cho hợp lý với khách sạn

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập phụ thu người lớn/ trẻ em

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Loại phòng >> Cấu hình giá >> Chính sách giá

Trong mục cấu hình, bạn chọn Loại phòng, Cấu hình giá và bắt đầu thực hiện thiết lập giá phòng.

Bước 2 - Giá sử dụng khi thêm người lớn: Nhập số tiền phụ thu khi vượt quá số lượng người lớn và lưu lại
Ví dụ: Số lượng người lớn thiết lập trong loại phòng là 2 và số trẻ em là 1. Khi khách nhận phòng vượt quá số lượng người lớn thì một người lớn ở thêm sẽ phải tính thêm phí là 100,000 VNĐ.

Bước 3 - Giá sử dụng khi thêm trẻ em: Nhập số tiền phụ thu khi vượt quá số lượng trẻ em và lưu lại
 Ví dụ: Số lượng người lớn thiết lập trong loại phòng là 2 và trẻ em là 1. Khi khách nhận phòng vượt quá số lượng trẻ em. Một trẻ em ở thêm sẽ phải tính thêm phí là 50,000VNĐ.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?