Giúp người dùng xem được lợi nhuận theo ngày/ tuần/ tháng/ năm
Thao tác:

  1. Bước 1: Đăng nhập hệ thống vào phần báo cáo, Xem thêm báo cáo. Bước 2: Trong ô báo báo thu chi Tích chọn báo cáo lợi nhuận. Bước 3: Click xem lợi nhuận, chọn xem lợi nhuận theo ngày, tuần, tháng và năm tùy chọn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?