Giúp người dùng bàn giao số tiền thu được trong một ca
Thao tác:

  1. Bước 1: Đăng nhập hệ thống vào phần báo cáo, Xem thêm báo cáo. Bước 2: Trong ô báo báo thu chi Tích chọn Biên bản bàn giao ca. Bước 3: Vào biên bản bàn giao ca, click tạo biên bản. Bước 4: Tại màn hình tạo biên bản, nhập số tiền bàn giao lại, nhập ghi chú và người nhận bàn giao rồi click chốt ca

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?