Chú ý

Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình

Hướng dẫn thiết lập

1. Thay đổi logo khách sạn

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Thông tin chung

Bước 2 - Thông tin chung >> Click khung xám để thêm ảnh >> Lưu >> Thêm logo thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?