Giúp người dùng xác nhận và đối chiếu lại những khoản thu chi tiền gửi
Thao tác:

  1. Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, vào thu chi, click vào quỹ tiền gửi. Bước 2. Tại màn hình quỹ tiền gửi, vào Đối chiếu. Bước 3: Chọn trạng thái chưa đối chiếu click tìm kiếm. Bước 4: Chọn khoản thu chi muốn đối chiếu, Click dấu tích màu xanh
  2. Những phiếu thu chi tiền gửi sau khi được đối chiếu sẽ hiển thị ở màn hình Sổ chi tiết tiền gửi

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?