Ý nghĩa tính năng

Mức giá này chạy theo một khung cấu hình đêm khác với khung giá trọn ngày. Khung giờ này sử dụng cho các khách sạn có hình thức bán phòng vào một khung đêm nhất định

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Mức giá chỉ sử dụng được khi có cấu hình khung giờ nhận phòng trả phòng đêm
  3. Khi cấu hình chính sách giá cần chú ý đến option chọn phí cộng ngay đêm ở phần Thời gian (Hệ thống) để cấu hình giá cho hợp lý với khách sạn

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập giá qua đêm

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Loại phòng >> Cấu hình giá >> Chính sách giá

Chọn cấu hình giá của loại phòng muốn cài đặt giá qua đêm

Bước 2 - Chọn chính sách giá cần cấu hình. Sau đó, chọn [Giá sử dụng qua đêm] để thiết lập giá qua đêm

Bước 3 - Cấu hình giá, số giờ, số tiền phụ thu nhận phòng sớm, trả phòng muộn
Ví dụ: Khi khách ở qua đêm từ 21h tối ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau tiền phòng qua đêm sẽ là 250.000 VNĐ. Nếu khách trả phòng muộn 1 giờ (7h sáng hôm sau) thì 1 giờ này được gọi là checkout muộn, và khách phải trả là 250.000 VNĐ+ 20.000 VNĐ. Quá số giờ cấu hình checkout muộn thì tiền phòng = 250.000 VNĐ + 350.000 VNĐ

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?