Ý nghĩa tính năng

Khi thiết lập giờ nhận phòng và trả phòng trong ngày, hệ thống sẽ căn cứ theo khung giờ này để chạy tự động tính giá trọn ngày, các khoản phụ phí và phụ thu checkin sớm, checkout muộn... cho người dùng. 

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Khung giờ được thiết lập ở phần {Thời gian nhận/ trả phòng trong ngày]

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập khung giờ nhận phòng và trả phòng trong ngày

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Hệ thống >> Thời gian

Bước 2 - Nhập thời gian nhận phòng và trả phòng của khách sạn >> Lưu >> Thiết lập khung giờ nhận phòng và trả phòng thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?