Ý nghĩa tính năng

Cho phép nhập một khung giờ đêm cố định để tính toán các khoản tiền phòng, phụ phí, phụ thu checkin sơm, checkout muộn cho khách sạn bằng việc tính toán tự động

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Khung giờ được thiết lập ở phần {Cấu hình giá qua đêm]

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập khung giờ đêm

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Hệ thống >> Thời gian

Bước 2 - Nhập thời gian nhận phòng và trả phòng cho khung đêm của khách sạn >> Lưu >> Thiết lập khung giờ nhận phòng và trả phòng cho khung đêm thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?