Ý nghĩa tính năng

Đơn giản hóa việc thêm các dịch vụ vào các phòng. Giúp người dùng quản lý được số lượng dịch vụ theo từng phòng, đồng thời thống kê được số lượng dịch vụ đã được sử dụng

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Các mục khác: Giặt là, Dịch vụ khác, Đền bù, Work order, Quản lý Trang thiết bị cũng khai báo tương tự như phần Minibar

Hướng dẫn thiết lập

1. Khai báo dịch vụ

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Dịch vụ mở rộng

Bước 2 - Khai báo dịch vụ Minbar: Dịch vụ mở rộng >> Minibar >> Tạo tên các danh mục Đồ uống/ Đồ ăn...>> Thêm các dịch vụ vào các danh mục vừa tạo

Bước 3- Nhập thông tin sản phẩm >> Thêm >> Lưu sản phẩm thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?