Ý nghĩa tính năng

Dùng cho quỹ tiền gửi của module thu chi, nhằm giúp khách sạn thống kê các khoản tiền thanh toán thu/chi qua thẻ, chuyển khoản

Chú ý

Chỉ có tài khoản chủ khách sạn và quản lý mới có thể vào phần này để cấu hình

Hướng dẫn thiết lập

1. Cấu hình tài khoản ngân hàng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống >> Cấu hình hệ thống >> Thu chi

Bước 2: Tại màn hình cấu hình thu chi >> Danh sách ngân hàng  >> Thêm

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh >> Lưu >> Tạo thành công

 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?