Ý nghĩa tính năng

Là phần khai báo cơ bản nhằm giúp khách sạn quản lý phần hạng phòng và phòng

Chú ý

Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình

Hướng dẫn thiết lập

1. Khai báo thêm hạng phòng

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Loại phòng

Bước 2 - Loại phòng >> Thêm mới 

Bước 3 -  Nhập thông tin của loại phòng >> Lưu >> Tạo hạng phòng mới thành công

2. Khai báo thêm phòng

Bước 1 - Đăng nhập phần mềm >> Cấu hình >> Danh sách phòng

Bước 2 - Phòng và giá >> Chọn loại phòng -> Click (+)  

Bước 3 -  Nhập thông tin của phòng >> Lưu >> Tạo phòng mới thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?