Ý nghĩa tính năng

Thanh toán tiền phòng và dịch vụ sử dụng theo thời gian khách ở tại khách sạn 

Chú ý

Thanh toán tiền phòng có thể thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ tiền phòng cho phòng. Khi tiền phòng về 0 mới có thể check out phòng.

Hướng dẫn thanh toán khách lẻ

Bước 1: Vào chi tiết phòng muốn thanh toán

Bước 2: Chọn tab thanh toán

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán, Đơn vị tiền tệ, cách hình thức giảm giá(nếu có) và nhập số tiền thanh toán và hoàn thành thành toán.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?