Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn thống kê số lượng booking qua các kênh bán phòng hoặc tổng hợp số công nợ của các đơn vị khác nhau

Chú ý

  1. Chỉ có user ở quyền chủ khách sạn và quản lý mới thiết lập được tính năng này trong cấu hình
  2. Ngoài thêm trong phần Marketing ở cấu hình thì người dùng còn có thể thêm mới ở trong chi tiết phòng (phần Tùy chọn)

Hướng dẫn thiết lập

1. Khai báo thêm công ty

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống >> Cấu hình >> Marketing 

Bước 2 - Marketing >> Thêm mới Công ty

Bước 3 - Nhập thông tin công ty >> Lưu >> Tạo công ty thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?