Ý nghĩa tính năng

Để kiểm kê lại số tiền hiện tại trong có của khách sạn và số tiên thu/ chi trong khoảng thời gian kiểm kê nhằm xem xét xem có khoản thu hay chi phí nào phát sinh mà chưa được khai báo trên phần mềm hay không.

Chú ý

  1. Tất cả các tài khoản đều có thể thao tác được phần này
  2. Với những khoản chênh lệch dương>> hệ thống sẽ tự động post 1 phiếu chi, với chênh lệch âm hệ thống sẽ tự post 1 phiếu thu nhầm cân bằng lại thu chi. Các khoản chênh lệch đó là những phần chưa được khai báo lên phần mềm

Hướng dẫn thiết lập

1. Tạo phiếu Kiểm kê tiền mặt

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống >> Click Thu chi >> Quỹ tiền mặt >> Kiểm kê >> Thêm phiếu kiểm kê

Bước 2 - Nhập thông tin chung >> Chi tiết

Bước 3 - Thành viên tham gia >> Nhập thành viên tham gia kiểm kê >> Quay lại màn hình Chi tiết Click Thực hiện >> Đồng ý

2. Xóa phiếu kiểm kê tiền mặt

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống >> Click Thu chi >> Quỹ tiền mặt >> Kiểm kê >> Xóa phiếu kiểm kê

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?