Ý nghĩa tính năng

hệ thống sẽ tự động gửi email xác nhận đến những khách hàng có đặt phòng tại khách sạn một cách tự động

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có thể thao tác phần email này

Hướng dẫn thiết lập

1. Thiết lập cấu hình Email Marketing

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống >> Email marketing >> Cấu hình >> Thêm

Bước 2 - Nhập thông tin email của khách sạn >> Lưu thông tin email vừa tạo

Bước 3 - Click vào cấu hình email vừa tạo >> Click  [Kiểm tra] để kiểm tra xem cấu hình email đã chính xác chưa

Bước 4 - Tạo chữ ký email

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?