Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn cấu hình hiển thị trên sơ đồ phòng chi tiết

Chú ý

Chỉ có chủ khách sạn và quản lý được thực hiện

Hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Cấu hình >> Hệ thống >> Sơ đồ phòng >> Click đầu danh mục >> bên trái màn hình sẽ hiển thị thông tin lưu trú có trong danh mục, người dùng muốn hiển thị thông tin nào lên sơ đồ phòng thì kéo thả tư ô bên trái sang ô bên phải >> Click Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?