Ý nghĩa tính năng

Hệ thống sẽ tự quy đổi ra số tiền tương ứng với tỷ giá khách cấu hình giúp khách sạn thuận tiện trong việc thanh toán nhiều loại tiền tệ khác nhau

Chú ý

Chỉ có tài khoản và quản lý mới có quyền cấu hình trong phần này

Hướng dẫn thiết lập

1. Cấu hình tỷ giá đối với những booking nhập trực tiếp vào phần mềm

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Hệ thống > Tiền tệ

Bước 2 - Thêm tỷ giá

Bước 3 - Sau đó, hệ thống hiển thị màn hình cài đặt tiền tệ. Bạn nhập tỉ giá cần thay đổi và lưu lại.

2. Cấu hình tỷ giá cho những booking từ CMS về phần mềm (tương tự như phần PMS)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?