Ý nghĩa tính năng

Giúp phân quyền cho nhân viên ứng với vị trí mà nhân viên đang làm

Chú ý

Chỉ có chủ khách sạn và quản lý mới có quyền thay đổi quyền cho nhân viên

Hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống >> Vào cấu hình > Danh sách nhân viên > Chọn nhân viên muốn phân quyền > Click sửa

Bước 2: Chọn lại quyền cho nhân viên >> Click Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?