Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn thêm tài khoản nhân viên tránh trường hợp nhân viên vào bằng tài khoản của chủ khách sạn, hoặc nhiều nhân viên truy cập bằng 1 tài khoản

Chú ý

Chỉ có chủ khách sạn mới có quyền thêm tài khoản nhân viên

Hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống >> Cấu hình >> Danh sách nhân viên

Bước 2: Tại màn hình danh sách nhân viên >> Click thêm mới >> Chọn vị trí nhân viên và nhập tài khoản và mật khẩu người dùng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?