Ý nghĩa tính năng

Người dùng có thể thanh toán nhanh để sử dụng phần mềm mà không phải mất thời gian đợi chờ ezCloud gia hạn

Chú ý

Chỉ có tài khoản chủ khách sạn mới có quyền thực hiện phần này

Hướng dẫn thiết lập

1. Gia hạn thời gian sử dụng phần mềm

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống >> Quản lý thanh toán

Bước 2 - Chọn option tháng cần thanh toán >> Click button Thanh toán qua Onepay

Bạn lựa chọn thanh toán bằng thẻ ATM hoặc các loại thẻ visa.

Hiển thị màn hình chọn Ngân hàng

Bạn nhập đầy đủ thông tin thẻ  và chuyển sang bước tiếp theo.

Bạn nhập chuỗi hệ thống tự động sinh ra, chọn chấp nhận điều khoản và click Thanh
toán.

Sau đó hệ thố ng ONEPAY sẽ gửi cho bạn mã giao dịch về số điện thoại của bạn, bạn
nhập mã giao dị ch và click Thanh toán để hoàn tất

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tự động cộng tiền và số ngày sử dụng vào phần mềm.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?