Ý nghĩa tính năng
Hướng dẫn khách sạn thanh toán được cho đoàn
Chú ý
Một phòng trong đoàn có thể thanh toán tiền cho các phòng trong đoàn, các phòng đó có thể check out mà không cần thanh toán.
Hướng dẫn
Bước 1:
Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thanh toán-> Click Thêm thanh toán

Bước 2: Chọn phòng thanh toán, Chọn loại , hình thức thanh toán, Tiền tệ, Nhập số tiền -> Click [THANH TOÁN]

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?