Ý nghĩa tính năng:
Hướng dẫn khách sạn thao tác thanh toán công nợ
Chú ý:
Phần Quản lý công nợ không có hiệu lực với thu chi
Hướng dẫn:
Bước 1:
Đăng nhập hệ thống > Click module Thu chi > Quỹ tiền mặt > Click chọn thu nợ > TÌm hóa đơn

Bước 2:
Click chọn công ty > Nhập số tiền > trả tiền

Bước 3:
Click chọn danh mục thu, Nhập mô tả, nhân viên thu > Lưu > Đồng ý

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?