Ý nghĩa : Hướng dẫn Khách hàng thao tác để trả phòng booking khách lẻ theo nhiều cách

Hướng dẫn

  1. Cách 1: Trả phòng ở màn hình Dasshboard

Thao tác: Thao tác: Đăng nhập > Thông tin chung > Khách đang ở > Chọn phòng cần trả phòng > Chi tiết

Bạn thực hiện thanh toán và trả phòng

Xác nhận thanh toán

2. Cách 2: Trả phòng trên sơ đồ phòng

Thao tác: Đăng nhập > Sơ đồ phòng> Chọn phòng muốn trả > Chi tiết

Hiển thị màn hình chi tiết phòng > thao tác giống như ở Dashboard

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?