Ý nghĩa:
Hướng dẫn khách sạn có thể thao tác cancel đoàn book
Hướng dẫn:
Chọn Đoàn đang đặt -> chọn hủy đoàn -> Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?