Ý nghĩa tính năng
Giúp khách sạn thay đổi thông tin loại phòng đã tạo trước đó phù hợp với hiện tại

Chú ý

  1. Chỉ có chủ khách sạn hoặc quản lý mới được sửa thông tin hạng phòng

Hướng dẫn thiết lập
Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Vào cấu hình >> Loại phòng >> Chọn loại phòng muốn sửa và click button sửa

Bước 2: Tại màn hình sửa thông tin loại phòng >> Nhập thông tin muốn sửa >> Click Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?