Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn thay đổi tên phòng phù hợp so với tên phòng đã tạo trước đó

Chú ý

Chỉ có chủ khách sạn hoặc quản lý mới có quyền sửa thông tin phòng

Hướng dẫn thiết lập

1. Thay đổi số phòng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống >> Cấu hình > Danh sách phòng


Bước 2: Tại màn hình danh sách phòng chọn phòng muốn sửa >> Click biểu tượng ba chấm >> Sửa

Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa đổi >> Click Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?