Ý nghĩa:
sử dụng trong trường hợp khách đi riêng lẻ, không đi theo đoàn
Hướng dẫn:
có 3 cách đặt phòng như sau:
Cách 1: Đặt phòng nhanh

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Trang chủ > Chọn dấu tích tại một phòng trống

Hiển thị màn hình đặt phòng nhanh, bạn nhập đầy đủ thông tin khách hàng và chọn Đặt trước.

Thông tin đặt phòng

Người sử dụng thực hiện các thao tác:

  • Chọn giá phòng
  • Nhập thông tin ngày giờ dự kiến đến và dự kiến đi
  • Số lượng người lớn, trẻ em
  • Đặt cọc cho phòng
  • Chọn thêm khách ở trong phòng

Thông tin khách

Người sử dụng thực hiện thao tác:

  • Nhập tên khách và các thông tin
  • Chú ý, bạn có thể chọn các khách đã từng ở khách sạn

Cách 2: Đặt phòng bằng màn hình khách lẻ

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Khách lẻ

Màn hình hiển thị chi tiết phòng, bạn nhập đầy đủ thông tin phòng và thông tin khách.

Bạn chuyển sang Tab Thanh toán để nhập tiền đặt cọc cho khách.

Cách 3: Đặt phòng từ màn hình Khách lẻ

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Khách lẻ

Màn hình hiển thị chi tiết phòng, bạn nhập đầy đủ thông tin phòng và thông tin khách thao tác như tương tự như đạt phòng ở dashboard

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?