Ý nghĩa tính năng

Dùng trong trường hợp khách cần thay đổi phòng do có vấn đề gì phát sinh với phòng ở hiện tại.

Hướng dẫn thao tác chuyển phòng

1. Chuyển phòng từ sơ đồ đơn giản/ chi tiết

Bước 1 - Đăng nhập -> sơ đồ phòng-> kích chuột vào phòng cần đổi -> chọn đổi phòng

Bước 2 - Nhập lí do -> Thực hiện -> nếu đổi giá mới tích vào ô đổi giá 

2. Chuyển phòng từ Timeline

Bước 1 - Khách sạn có thế đổi phòng ở sơ đồ timeline bằng cách kéo thả chuột từ phòng này qua phòng khác. Sau khi kéo thả phòng, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

Bước 2 - Nhập lí do đổi phòng -> chọn lưu -> đổi phòng hoàn tất

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?