Ý nghĩa:
Giúp khách sạn hủy phòng do lễ tân đặt nhầm hoặc do khách không đến nữa nên muốn hủy đặt phòng
1.Hướng dẫn hủy phòng khách lẻ:

TH1: đối với phòng đang book
Hủy trên sơ đồ phòng chi tiết: kích chọn 1 phòng, chọn hủy đặt, nhập lí do và ấn thực hiện

Hủy phòng trên sơ đồ timeline: tương tự như trên sơ đồ chi tiết:, kích chọn 1 phòng ấn hủy đặt, nhập lí do và ấn thực hiện

TH2: Hủy phòng khách đoàn:

Vào sơ đồ timeline và chọn chi tiết đoàn

Kích chọn những phòng muốn hủy và ấn hủy phòng

Nhập lĩ do và ấn thực hiện

Lưu ý: nếu muốn hủy phòng trưởng đoàn hoặc hủy cả đoàn thì phải làm như sau:

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?