Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn hủy phòng đã check out nếu như khách không đến mà nhân viên lại check in và check out nhầm.

Hướng dẫn cách thực hiện

Bước 1: Vào sơ đồ phòng xem theo thời gian và kích chọn vào phòng đã check out -> chọn undo check out

 -> nhập lý do -> thực hiện.

Bước 2: Sau khi thực hiện undo check out xong thì phòng đó sẽ trở về trạng thái đang check in. Tiếp tục chọn phòng đó -> chọn undo check in

 -> nhập lí do -> thực hiện là có thể hủy hoàn toàn

Bước 3: Sau khi undo check in lại thì phòng đó trở trạng thái đang đặt, tiếp tục các thao tác hủy đặt phòng như bình thường:

 Xác nhận hủy phòng:

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?