Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn có thể tách phòng ra khỏi đoàn nếu như đặt nhầm 1 phòng vào đoàn

Hướng dẫn tách phòng ra khỏi đoàn

Bước 1: Chọn khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thông tin phòng-> chọn phòng muốn gỡ khỏi đoàn-> Click gỡ phòng khỏi đoàn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?