Ý nghĩa tính năng
Giúp khách sạn ghép các phòng lẻ đi cùng nhau vào chung 1 đoàn với để dễ theo dõi, thanh toán.

Hướng dẫn thiết lập
Bước 1: Tạo 1 đoàn ảo bất kì để có thể ghép các phòng lẻ này vào.

Bước 2: Ghép các phòng lẻ vào đoàn ảo này

Bước 3: Sau khi thêm 2 phòng lẻ vào đoàn thì cần đổi tên trưởng đoàn. Chọn thông tin phòng -> chọn nút refresh cạnh tên trưởng đoàn -> chọn phòng muốn làm trưởng đoàn -> Lưu

Bước 4: Bước cuối cùng là hủy phòng ảo đã đặt ban đầu.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?