Ý nghĩa tính năng

Giúp khách sạn ghép phòng lẻ vào đoàn nếu như khách đó đi cùng đoàn nhưng khách sạn đặt nhầm thành khách lẻ.

Hướng dẫn ghép phòng khách lẻ - khách đoàn

Bước 1: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thông tin phòng-> Click Ghép đoàn

Bước 2: Nhập các thông tin để tìm kiếm phòng cần ghép -> Click thêm vào đoàn

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?