Ý nghĩa
Giúp cho khách hàng biết được nguyên vật liệu nào có số lượng tồn dưới mức tối thiểu để nhập thêm nguyên vật liệu
Chú ý
Chỉ có tài khoản chủ khách sạn hoặc quản lý mới có quyền xem báo cáo này
Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm Báo cáo >> Báo cáo Kho >> Click Chọn NVL tồn kho dưới mức tối thiểu

Bước 2. Chọn thời điểm muốn xem số lượng tồn so với số lượng tồn tối thiểu  >> Chọn Kho >> Chọn NVL  >> Click Lấy dữ liệu ( có thể xuất file excel)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?