Phiên bản mới ezCloudhotel với các cải tiến giúp quý khách:

 • Thao tác đặt phòng và quản lý đặt phòng tiết kiệm thời gian tới 38%
 • Quản lý đặt phòng tập trung
 • Giao diện cấu hình khách sạn dễ sử dụng

Quý khách sạn có thể trải nghiệm phiên bản mới ngay hôm nay.

Các tính năng cải tiến trong phiên bản mới:

1. Tính năng tạo đặt phòng khách lẻ

 • Nhanh chóng tạo đặt phòng.
 • Hiển thị số lượng phòng trống từng loại
 • Thao tác đặt phòng trên một màn hình

Hướng dẫn tạo đặt phòng khách lẻ

2. Quản lý thông tin đặt phòng khách lẻ

 • Quản lý toàn bộ thông tin đặt phòng, dịch vụ trên một màn hình.
 • Dễ dàng ghép phòng, thêm mới phòng.

Hướng dẫn quản lý thông tin đặt phòng 

3. Tạo mới đoàn

 • Giao diện đơn giản hơn, dễ thao tác.
 • Dễ dàng quan sát số lượng phòng đặt theo từng chặng
 • Tối giản các bước sử dụng

Hướng dẫn tạo đoàn

4. Quản lý đặt phòng đoàn

 • Quản lý thông tin phòng tập trung
 • Thay đổi thông tin ngày ở, khách ở, giảm giá từng phòng.
 • Thêm/xoá dịch vụ mở rộng từng phòng ngay tại giao diện đoàn
 • Bổ sung tính năng thanh toán nhanh nhiều phòng.

Hướng dẫn quản lý thông tin đặt phòng 

5. Giao diện cấu hình khách sạn.

 • Quản lý các loại phòng/phòng/giá phòng/tầng trên một màn hình.
 • Dễ dàng thêm mới và thay đổi thông tin loại phòng.
 • Cấu hình thêm/sửa/xoá dịch vụ mở rộng nhanh chóng hơn
 • Bổ sung các đơn vị tiền tệ cho khách sạn dễ dàng.

Hướng dẫn cấu hình khách sạn

Để bắt đầu sử dụng phiên bản mới ngay hôm nay, vui lòng chọn “Trải nghiệm ngay”.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?