Ý nghĩa

Giúp khách hàng xem xét được tổng thể tình hình thu chi khoản tiền mặt và tiền gửi trong ngày hoặc khoảng thời gian dài hơn một cách nhanh chóng và thuận tiện

Chú ý

Chỉ sử dụng tài khoản chủ khách sạn hoặc quản lý mới có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo thu chi >> Click chọn tình hình thu chi

Bước 2: Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc >> Click tìm kiếm ( có thể xuất file excel hoặc pdf )

Bước 3: Click tên danh mục để xem chi tiết các phiếu thu/chị của danh mục đó. Click tiền cuối lì xem chi tiết tiền đã thu/chi trong kì tương ứng với sổ chi tiết tiền mặt và sổ chi tiết tiền gửi

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?