Ý nghĩa

Giúp nhân viên/ quản lý/ chủ khách sạn có thể theo dõi được tình trạng chuyển phòng. Khi khách yêu cầu chuyển phòng đều có lý do, theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo quản lý >> Chuyển phòng

Bước 2: Chọn khoảng thời gian muốn xem số lượng phòng được chuyển. Báo cáo chuyển phòng sẽ thống kê tất cả các phòng đã chuyển, lí do chuyển phòng, nhân viên thực hiện chuyển phòng,…

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?