Ý nghĩa 

Giúp khách hàng thống kê một cách chi tiết số lượng, đơn giá của từng nguyên vật liệu khi thực hiện mua hàng 

Chú ý 

Chỉ có tài khoản chủ khách sạn hoặc tài khoản quản lý mới có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo Kho >> Click Chọn Mua hàng theo NVL 

Bước 2. Chọn khoảng thời gian >> Click Lấy dữ liệu (có thể xuất file excel) 

Bước 3. Click vào tên nguyên vật liệu để xem chi tiết từng nguyên vật liệu đó
Khách hàng cũng có thể xuất file excel 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?