Ý nghĩa

Giúp khách hàng thống kê mua các nguyên vật liệu theo từng nhà cung cấp 1 cách cụ thể nhất 

Chú ý

Chỉ có tài khoản chủ khách sạn hoặc quản lý mới có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo Kho >> Chọn mua hàng theo NCC

Bước 2: Chọn khoảng thời gian muốn tìm kiếm >> Click TÌm kiếm (có thể xuất file pdf)

Bước 3: Click vào mã nhà cung cấp để xem chi tiết từng nguyên vật liệu được mua theo từng nhà cung cấp (ngày, số chứng từ, loại chứng từ, giá trị mua, giá trị trả lại)
Khách hàng cũng có thể xuất file excel

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?