Ý nghĩa

Giúp khách hàng thống kê được số lượng nhập - xuất - tồn của từng nguyên vật liệu một cách chi tiết nhất

Chú ý

 Chỉ có tài khoản chủ khách sạn hoặc quản lý mới có quyền xem báo cáo này 

Hướng dẫn sử dụng

 Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo Kho >> Click chọn Tổng hợp Nhập - xuất - tồn kho 

Bước 2: Chọn thời gian >> Chọn Kho >> Chọn NVL >> Click Lấy dữ liệu ( có thể xuất file excel) 

Bước 3: Click vào tên NVL để xem chi tiết từng NVL đó
Khách hàng có thể xuất file excel 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?