Ý nghĩa

Giúp khách sạn cấu hình giá ở đêm để tính tiền phòng

Chú ý

Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống -> Cấu hình -> Phòng và Giá 

Bước 2: Chọn tab Giá -> Chọn hạng muốn cấu hình giá -> Thêm chính sách giá đêm và Enter để có chính sách vừa thêm -> Bấm tích ô Giá sử dụng qua đêm

Bước 3: Nhập các thông tin cho cấu hình giá đêm: Giá, thời gian bắt đầu áp dụng, phụ thu; phần thời gian sẽ được cài mặc định cho cả hệ thống.

Sau khi hoàn thành các thông tin cấu hình -> chọn Lưu để hoàn thành cài đặt.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?