Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể xử lý các booking đến sau của 1 đoàn nhưng chưa được đặt phòng trước đó trong đoàn và phải tạo 1 booking khách lẻ để ghép cùng đoàn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có thể sử dụng chức năng này

Hướng dẫn sử dụng

Giả sử đã có 1 đoàn Ezcloud và 1 booking cần ghép là Khách đến sau của đoàn Ezcloud, ta làm các bước như sau

Bước 1: vào chi tiết đoàn cần ghép => chọn dấu + màu xanh => chọn gộp phòng

Bước 2: Phần mềm sẽ hiển thị một của sổ mới => Nhập tên Khách cần ghép của phòng Khách lẻ => ấn tìm kiếm => ta tìm được phòng khách lẻ cần ghép đó => tích vào biểu tượng dấu + màu xanh phía cuối booking => Như vậy ta đã thực hiện xong việc ghép booking lẻ này vào đoàn EZcloud

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?