Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể xử lý hai hay nhiều booking đoàn muốn gộp thành 1 đoàn để thanh toán.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có thể sử dụng chức năng này

Hướng dẫn sử dụng

Giả sử đã có 1 đoàn Ezcloud và 1  đoàn Ezcloud vi diệu, ta làm các bước như sau

Bước 1: vào chi tiết đoàn cần ghép => chọn dấu + màu xanh => chọn gộp phòng

Bước 2: Phần mềm sẽ hiển thị một của sổ mới => Nhập tên Khách của Đoàn được ghép => ấn tìm kiếm => ta tìm được đoàn được ghép đó => tích vào biểu tượng dấu + màu xanh phía cuối booking đoàn => Như vậy ta đã thực hiện xong việc ghép booking đoàn EZcloud vi diệu này vào đoàn EZcloud


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?