Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể xử lý các booking muốn  tách ra khỏi đoàn

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có thể sử dụng chức năng này

Hướng dẫn sử dụng

Giả sử đã có 1 đoàn Ezcloud và cần tách booking phòng S4 ra khỏi đoàn, ta làm các bước như sau

Bước 1: vào chi tiết đoàn Ezcloud

Bước 2: Sau khi vào chi tiết đoàn => click vào phòng S1 => chọn biểu tượng dấu ... như hình

Bước 3: chọn thao tác Gỡ phòng khỏi đoàn => như vậy ta đã thực hiện xong thao tác tách phòng S1 ra khỏi đoàn Ezcloud

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?