Ý nghĩa

Giúp khách sạn cấu hình giá ở giờ để tính tiền phòng

Chú ý

Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống -> Cấu hình -> Phòng và Giá  -> chọn tab Giá 

Bước 2: Chọn hạng muốn cấu hình giá -> Thêm chính sách giá giờ và Enter để có chính sách vừa thêm -> Bấm tích ô Giá Giờ

Bước 3: Nhập các thông tin cho cấu hình giá giờ: thời gian sử dụng và giá tương ứng .

Sau khi cấu hình đầy đủ các mức giờ và giá tương ứng, bấm Lưu để hoàn thành cấu hình.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?